Velkommen til Vridsløselille Fængsel

Læs mere om Vridsløselille Fængsel her.

Du har mulighed for at indbetale penge til indsatte.

Indbetaling skal ske til fængslets bankkonto, som er:

Bank

Danske Bank

Registreringsnummer

0216

Kontonummer

4069142257

Iban

DK3802164069142257

Swiftadresse

DABADKKK

 

OBS! Når du indbetaler pengene, SKAL du huske at oplyse følgende informationer:

  • Indsattes cpr. nr.
  • Indsattes fulde navn
  • Indsattes afdeling (hvis dette vides)
  • Evt. afsenders navn

Besøg:

Du har mulighed for at besøge de indsatte. Fængslet tilbyder besøg hver torsdag i tidsrummet 09.30 – 20:00

Besøg forudsætter, at den besøgende er indforstået med at lade sig undersøge i Kriminalregistret og i øvrigt kan godkendes til besøg. 

De besøgende skal have en besøgstilladelse, og det er de indsatte, som sørger for at sende besøgsansøgningen ud til deres pårørende.    

Besøgsansøgninger behandles i besøgsafdelingens åbningstid om torsdagen.      

Besøg er på en times varighed. Den indsatte kan højst modtage besøg af 4 gæster. Besøg kan bestilles samme dag eller torsdag i ugen forinden. Der kan desuden genbestilles ved besøges start.

Besøgsbestilling foretages om torsdagen på telefon 7255 6480. Tidsbetilling åbner kl. 14:00. Der kan kun bestilles et besøg af gangen.

Den pårørende skal fremvise gyldigt pas, kørekort eller opholdstilladelse for at komme ind til besøg.